ขายภาพวาด
ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสูงสุด ทำให้เราได้เห็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาและเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวก
เป็นคำถามที่คิดกันมาอย่างยาวนานมาก จนมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนหาคำตอบว่าแท้จริงแล้ว ภาพวาดนั้นคืออะไร โดยนิยามคำว่าภาพวาด สามารถเปรียบเปรยกันได้หลายอย่าง
งานศิลปะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น และยังมีการให้ความหมายในพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530
ลงประกาศฟรี

 
หน้าแรก  ติดต่อเรา    นโยบายความเป็นส่วนตัว ลิ้งค์
 ติดต่อลงโฆษณา Email- [email protected] 
 
Copyright  © 2015 ClassicPaintingsGallery.com  All  Rights Reserved.